Test

 

Test kan bruges som et lederredskab, som indsigt i gruppedynamik og til teambuilding eller som et redskab til personlig udvikling.

Under en rekrutteringsproces kan det ligeledes styrke muligheden for at finde den helt rette kandidat.

 

DISC Persontypeprofil

DiSC-PersonProfil er et meget anvendt udviklingsværktøj, der klarlægger personlige adfærdsmønstre. PersonProfilen beskriver styrker og svagheder ved vores adfærd i forhold til andre, og til de opgaver/udfordringer vi stilles overfor. Den giver råd til, hvilke omgivelser vi har brug for, og hvilken adfærd vi med fordel kan udvikle.

Man kombinere 4 adfærdsstile, hvilket udgør 15 typiske adfærdsmønstre.

Enneagrammet 

Enneagrammet er et udviklingsværktøj der kan tilgåes på flere niveauer. Via enneagrammet skabes indsigt i forhold til adfærd, motivering, stress  og øvrige reaktionsmønstre.Den giver råd til hvordan man kommer “ud af boksen” og finder frem til en mere harmonisk adfærd.

Man deler enneagram typerne op i 9 hovedtyper med preference og niveauer.