DISC / DOPE

Disc persontypeindikatortesten er kendt og meget brugt, som ledelsesredskab, til medarbejder udvikling og rekrutteringsprocesser.

Uanset hvordan man vælger at bruge  resultatet, giver den en forståelse for egne og andres adfærd.

Den hjælper til at få skabt en fælles forståelse for hvorfor kommunikationen nogle gange “går af sporet” eller hvorfor et team fungere bedre end et andet.

Når man tester er det altid med mulighed for en personlig tilbagemelding med indsigter i styrker og udviklingssider.

Efterfølgende kan man få en langt tydligere og effektiv måde at tilgå andre mennesker på.

Vi tilbyder;

Test af enkeltperson med individuel tilbagemelding hvor bliver sat spot på styrker og udviklingssider.

 

Test af grupper og undervisning i forståelse af resultatet i forhold til bl.a.gruppedynamikker, kommunikation og konflikthåndtering.

 

All forandring starter hos dig selv