Coaching

Coaching

Hvad er coaching?

I sin oprindelige form er der tale om, at man via spørgsmål fra coachen, finder ind til hvad der skal til, for at blive den bedste udgave af sig selv.

Denne spørgeteknik virker rigtig mange gange, men langt fra altid og på nogen kan den føles  direkte negativ og grænseoverskidende. -OG jeg ville selv føle mig trængt op i en krog!

Derfor har vi valgt at have en mere dialogbaseret tilgang , som føles mere som en samtale og hvor man sammen med coachen finder frem til hvad der virker og ikke virker.

Vi benytter mig af et utal af redskaber indenfor NLP, kommunikation og kognitiv psykologi, som blive anvendt under en session alt  afhængig af, hvilken udfordring der er tale om og hvad målsætningen er for samtalen.

Der er derfor ikke en fast skabelon for en samtale, dog er der altid faste rammer i forhold til start og afslutning.

Vigtigst af alt er at vi skaber en gensidig fortrolighed, der er fundamentet for gode og inspirerende samtaler, der gerne skulle munde ud i at du bliver en bedre udgave af dig selv.

Kontakt os på

info@karmacompany.dk

kontakten skabes igennem telefonen

eller på mobil;

Pia +45 4189 1987

Lisette +45 6196 7668